Teelt

Ongeveer half januari planten we de jonge tomatenplanten die we aankopen.
Die worden dan zo vlug mogelijk aangebonden om niet te vallen.
Daarna zijn we nog twee en een halve maand druk in de weer om de planten te verzorgen en te bewerken voor we de eerste tomaten kunnen oogsten. Dat gaat zo door tot Kerstmis.
Onze tomaten worden duurzaam en milieubewust geteeld!
Hommels bestuiven de bloemen en we gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke vijanden tegen plagen en ziekten.
Een beweegbaar scherm zorgt ervoor dat we in de winter onze energiebehoefte kunnen verminderen.
Het gebruik van water gebeurt op een gesloten en duurzame manier. Het regenwater van de serres wordt opgevangen in een groot bassin. Water dat niet wordt opgenomen door de planten wordt eerst ontsmet en dan terug gebruikt.
Op het bedrijf hebben we een WKK staan . Deze dient om elektriciteit op te wekken en om de serres te verwarmen. Het teveel aan elektriciteit wordt op het net geïnjecteerd. De rookgassen van de motor bevatten veel CO2. CO2 is een nuttige voedingstof voor de planten. De gassen worden wel eerst grondig gereinigd voor ze in de serres geblazen worden. Na de teelt worden de serres leeg gemaakt. Dan wordt alles grondig gekuist en ontsmet en beginnen we weer aan een nieuw seizoen.

teelt1 teelt2 teelt3